Εσωτερικό Πλύσιμο Αυτοκινήτου

Picture
 

1) Φύσιγμα εσωτερικού
2) Σκούπα
3) Στεγνό καθάρισμα πατάκια ή πλύσιμο
4) Τζάμια
5) Ταμπλό
6) Γυάλισμα ελαστικών