Τιμοκατάλογος

 

Εξωτερικό πλύσιμο special
ι.x……………………
6€
van, jeep…………8€

extra (online)
πλύσιμο σασί….2€
Teflon………………3,00€


Εσωτερικό πλύσιμο express
ι.x………………….7€
van, jeep……….8


Picture
   Βιολογικός καθαρισμός
      Καθίσματα και πλαϊνά…….35€                                                      van, jeep   +10€
Πάτωμα……………………………30€                                                      van, jeep   +10€
Πλαστικά………………………….20€
  (καθαρισμός+ενυδάτωση)            van, jeep   +10€
Ουρανός………………………….20€
 ι.x……………………...90€  (Πλήρες πακέτο βιολογικού καθαρισμού)
van, jeep………….110   (Πλήρες πακέτο βιολογικού καθαρισμού)